• ప్లే
  • Title : ఫాక్స్ Wins
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : రెయిన్బో రిచెస్ స్లాట్
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : గోంజాలు క్వెస్ట్
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : స్టార్-బర్స్ట్
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : హైర్ యొక్క గేమ్
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 95%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : Thunderstruck II
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 97%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : ప్రీమియర్ రౌలెట్
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 97.8%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : గొరిల్లా గో వైల్డ్
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 96%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : తుపాకులు మరియు గులాబీలు
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.98%
  ఇప్పుడు ఆడు
  Join Here