• ప్లే
  • Title : ఫాక్స్ Wins
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : రెయిన్బో రిచెస్ స్లాట్
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : గోంజాలు క్వెస్ట్
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : స్టార్-బర్స్ట్
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : బార్ బార్ బ్లాక్ షీప్
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 15
  • RTP% : 95.03%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : Koi Princess
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.20%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : వైల్డ్ జంగిల్ ఆత్మ కాల్
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : టర్నింగ్ చిహ్నాలను ఉంచారు
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
  • Title : గ్రేట్ Spinata
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  ఇప్పుడు ఆడు
  Join Here