• ప్లే
 • డెమో
  • Title : ఫాక్స్ Wins
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
 • డెమో
  • Title : గోంజాలు క్వెస్ట్
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
 • డెమో
  • Title : స్టార్-బర్స్ట్
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
 • డెమో
  • Title : హైర్ యొక్క గేమ్
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 95%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
 • డెమో
  • Title : Thunderstruck II
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 97%
  ఇప్పుడు ఆడు
 • ప్లే
 • డెమో
  • Title : అద్భుత లెజెండ్స్: Hansel మరియు గ్రెటెల్
  ఇప్పుడు ఆడు
  Join Here