• விளையாட
  • Title : கான்சோ குவெஸ்ட்
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : ஸ்டார்பஸ்ட்
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : சிம்மாசனத்தில் விளையாட்டு
  • Software : அங்கு Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 95%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : இடி விழுந்தது இரண்டாம்
  • Software : அங்கு Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 97%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : பிரீமியர் சில்லி
  • Software : அங்கு Microgaming
  • RTP% : 97.8%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : பாதாளம் கருதப்பட்டு நாட்டுப்புற
  • Software : அங்கு Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.6%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : கிரேட் Spinata
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : கொரில்லா செல் காட்டு
  • Software : அடுத்த தலைமுறை
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 96%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : பிக்ஸி தங்கம்
  • Software : Lightning Box
  • Reels : 5
  • Paylines : 1296
  • RTP% : 95.4%
  இப்பொழுதே விளையாடு
  Join Here