• விளையாட
  • Title : ஃபாக்ஸ் வெற்றி
  • Software : அடுத்த தலைமுறை
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : கான்சோ குவெஸ்ட்
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : ஸ்டார்பஸ்ட்
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : பார் பார் பிளாக் செம்மறி ஆடு
  • Software : அங்கு Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 15
  • RTP% : 95.03%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : Koi Princess
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.20%
  இப்பொழுதே விளையாடு
 • விளையாட
  • Title : கிரேட் Spinata
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  இப்பொழுதே விளையாடு
  Join Here