• لوبه وکړه
  • سرلیک: فاکسین وګټله
  • سافټویر: NextGen
  • ریلونه: 5
  • تادیې 25
  • RTP%: 95.5%
  اوس لوبه وکړه
 • لوبه وکړه
  • سرلیک: د ګونزو کوسټ
  • سافټویر: نیټینټ
  • ریلونه: 5
  • تادیې 20
  • RTP%: 96%
  اوس لوبه وکړه
 • لوبه وکړه
  • سرلیک: سټاربرسټ
  • سافټویر: نیټینټ
  • ریلونه: 5
  • تادیې 10
  • RTP%: 96.10%
  اوس لوبه وکړه
 • لوبه وکړه
  • سرلیک: د تورو لوبه
  • سافټویر: مایکروګیم کول
  • ریلونه: 5
  • تادیې 243
  • RTP%: 95%
  اوس لوبه وکړه
 • لوبه وکړه
  • سرلیک: تندرستک II
  • سافټویر: مایکروګیم کول
  • ریلونه: 5
  • تادیې 243
  • RTP%: 97%
  اوس لوبه وکړه

  دلته ګډون وکړئ