Terms & Conditions

A. generolas

 1. Svetainę valdo „ProgressPlay Ltd“ („Bendrovė“), registruotas adresas Soho biure 3A, „Edge“ vandens komplekse, Elia Zammit gatvėje, St. Julians, Malta. Bendrovė internetinius žaidimus valdo pagal Maltos lošimų priežiūros tarnybos licencijos numerį MGA / B2C / 231/2012 išleista 2013 m. balandžio 16 d and is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. Lošimas gali sukelti priklausomybę. Žaisk atsakingai.
 2. Šios sąlygos ir sąlygos („Sąlygos“) reglamentuoja jūsų („Jūs“, „Jūsų“ ar „Žaidėjas“) naudojimąsi internetinėmis ir mobiliosiomis žaidimų paslaugomis, kurias jums teikia Bendrovė. Prieš naudodamiesi Paslaugomis, atidžiai perskaitykite šias Taisykles ir sąlygas. Atminkite, kad šios Taisyklės ir sąlygos yra teisiškai įpareigojantis jūsų ir bendrovės susitarimas.
 3. Šios sąlygos įtraukia mūsų privatumo politiką ir lažybų taisykles sutikdamos su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis. Jūs patvirtinate, kad jūs taip pat sutinkate su mūsų privatumo politika ir lažybų taisyklėmis bei sutinkate su jomis (mūsų privatumo politiką galite peržiūrėti paspaudę čia ir peržiūrėkite mūsų lažybų taisykles iki paspaudę čia.)

B. Apibrėžtys

 1. Šiose nuostatose ir nuostatose šie žodžiai ir frazės (nebent kontekste būtų reikalaujama kitaip) turėtų šalia esančių reikšmių:
  • £ - shall mean the currency with which You registered Your Account.
  • „Sąskaita“ reiškia asmens atidarytą asmeninę sąskaitą, skirtą tik tam asmeniui, kad jis galėtų žaisti žaidimus Svetainėje.
  • „Statymas“ reiškia statymą, kurį jūs pateikėte įvykiui.
  • „Žaidimai“ reiškia bet kurį iš žaidimų, pateiktų svetainėje, įskaitant renginius.
  • „Įvykis“ reiškia bet kurį įvykį, kurio metu Svetainėje galima rasti lažybas.
  • "Ribotos teritorijos" reiškia šias šalis: Australiją, Belgiją, Belizą, Britų Mergelių salas, Bulgariją, Kroatiją, Kiprą, Daniją, Prancūziją, Graikiją, Vengriją, Izraelį, Italiją, Lietuvą, Liuksemburgą, Portugaliją, Rumuniją, Serbiją, Slovėniją, Ispanija, Turkija ir Jungtinės Amerikos Valstijos bei papildomos jurisdikcijos, kurias Bendrovė blokuoja savo nuožiūra. Šį sąrašą Bendrovė gali savo nuožiūra laikas nuo laiko pakeisti.
  • „Paslaugos“ reiškia Bendrovės žaidimus ir bet kokias kitas Svetainėje siūlomas paslaugas ir veiklą.
  • „Skundas“ reiškia nepasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, kaip nurodyta O skyriuje.
  • „Ginčas“ reiškia skundą, kurio Bendrovė neišsprendė, kaip nustatyta šiose sąlygose, per pradinį 8 savaičių laikotarpį, nurodytą toliau O skyriuje.
  • „Svetainė“ - tai bet kuri svetainė ir (arba) mobilioji svetainė ir (arba) mobilioji aplikacija, kurią valdo, valdo ar prižiūri Bendrovė.
  • „Mes“, „Mūsų“ arba „Mes“ reiškia įmonę ir (arba) bet kurias dukterines įmones, dukterines įmones, darbuotojus, direktorius, pareigūnus, atstovus, tiekėjus, konsultantus ir rangovus.

C. Subordinacija taisyklėms ir sąlygoms bei jų privalomas poveikis

 1. Naudodamiesi Svetaine, registruodamiesi Svetainėje ar dalyvaudami vienoje iš Paslaugų, jūs sutinkate būti saistomi ir veikti laikydamiesi Taisyklių ir sąlygų, nes jos gali būti atnaujinamos retkarčiais be jokių išlygų.
 2. Bendrovė pasilieka teisę bet kada pakeisti šias Taisykles ir savo nuožiūra. Apie visus Taisyklių ir sąlygų pakeitimus būsite informuoti prieš įsigaliojant pakeitimams. Bet kokiai lažybai, padarytai iki pataisytų sąlygų įsigaliojimo, bus taikomos tos sąlygos, galiojančios pateikiant lažybas. Jei nenorite, kad tokia pataisa jus saistytų, turite nustoti naudotis svetaine ir paslaugomis. Jei norėtumėte nustoti naudotis Svetaine ir Paslaugomis po bet kokių Taisyklių ir sąlygų pakeitimų, galite atsiimti visas turimas lėšas ir uždaryti savo sąskaitą pagal šias Taisykles.
 3. Šios sąlygos pakeičia visus ankstesnius šalių susitarimus dėl dalyko ir sudaro visą jūsų ir bendrovės susitarimą. Jūs patvirtinate, kad sutikdami sutikti su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis, jūs nepasitikėjote jokiu atstovavimu, išskyrus bet kokį aiškų bendrovės pareiškimą šiose taisyklėse ir nuostatose.

D. Kas turi teisę dalyvauti

 1. Paslaugomis galite naudotis tik laikydamiesi visų šių sąlygų:
  • Jums yra ne mažiau kaip aštuoniolika (18) metų arba pilnametis, kaip nustato šalies, kurioje gyvenate, įstatymai (atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis); šiuo atžvilgiu įmonė nori atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad nepilnamečių lošimai yra nusikaltimas;
  • Esate galiojančio mokėjimo būdo savininkas (arba to galiojančio mokėjimo būdo savininkas įgaliojo naudoti galiojantį mokėjimo metodą).
  • Dėl paslaugų naudojimo nepažeidžiate jokių įstatymų ar kitų teisės aktų. Šiame kontekste jūs sutinkate, kad jei gyvenate ar esate kokioje nors jurisdikcijoje, kurioje draudžiama naudotis Svetainėje siūlomomis paslaugomis (įskaitant be apribojimų bet kurią iš ribotų teritorijų), nedalyvausite draudžiamoje veikloje.
  • Jūs nesate žaidėjas ar neturite jokio ryšio ar turite kokių nors įtakos įvykiui ir (arba) bet kokiam lažybų rezultatui;
  • You have not previously self-excluded from another account of the Company's network including without limitation; see the list of sites under the Gambling Commission’s licence čia ir Maltos lošimų administracijos svetainių sąrašą čia; ir
  • Jūs nesate registruotas Jungtinės Karalystės nacionalinėje internetinių lošimų savaiminio pašalinimo sistemoje, paprastai žinomoje kaip „Gamstop“.
 2. Paslaugos yra skirtos tik žaidėjams, kurių nedraudžia azartiniai lošimai internete ir (arba) mobilieji įrenginiai pagal galiojančios jurisdikcijos įstatymus. Bendrovė neketina leisti jums pažeisti galiojančių įstatymų. Jūs atstovaujate, garantuojate ir sutinkate užtikrinti, kad jūs naudojatės svetaine ir (arba) paslaugomis bus laikomasi visų galiojančių įstatymų, įstatymų ir kitų teisės aktų. Paslaugų siūlymas ar prieinamumas nebus laikomas ar aiškinamas kaip mūsų pasiūlymas ar kvietimas naudotis Paslaugomis, jei gyvenate vietoje, kurioje toks naudojimas šiuo metu draudžiamas įstatymų (įskaitant be apribojimų apribotas teritorijas), arba kai Bendrovė, savo nuožiūra, nusprendžia nesiūlyti Paslaugų. Jūs esate visiškai atsakingi už tai, ar nustatote, ar jūs naudojatės svetaine ir (arba) paslaugomis teisėtai toje vietoje, kurioje gyvenate ir (arba) naudojate svetainę ir (arba) paslaugas. Mes neteikiame nei aiškių, nei numanomų pareiškimų ar garantijų dėl Paslaugų ir (arba) Svetainės teisėtumo ir (arba) bet kurio asmens dalyvavimo Paslaugose per šią Svetainę ir neatsakome už neteisėtą Svetainės naudojimą Tu. Jūs esate atsakingi už tai, kad prieš registruodamiesi ar dalyvaudami bet kurioje Paslaugoje per šią svetainę laikytumėtės visų įstatymų, taikomų jums. Dėl jūsų naudojimosi svetaine ir (arba) paslaugomis teisėtumo turėtumėte pasikonsultuoti su galiojančios jurisdikcijos teisininku.
 3. Bendrovės darbuotojai, direktoriai ir tarnautojai, taip pat jų šeimos nariai, dukterinės įmonės ar dukterinės įmonės bei visi kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Bendrovės naudojamomis kompiuterių sistemomis ar apsaugos sistemomis, taip pat bet kuris dalyvaujantis asmuo veikiant šiai svetainei ir ją kuriant, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, reklamos, skatinimo ir vykdymo agentūras, draudikus ir teisinius patarėjus, žiniatinklio valdytojus ir interneto tiekėjus bei jų šeimos narius, neturinčius teisės dalyvauti jokiose Paslaugose. Dėl geros tvarkos paaiškinta, kad bet kuris asmuo, kuris neturi teisės dalyvauti, kaip minėta, taip pat bet kuris kitas asmuo, kuris pakeičia tokį pašalintą asmenį, taip pat neturi teisės į jokius Svetainės suteiktus ar nurodomus prizus, ir Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti Sąskaitos galiojimą (įskaitant įšaldyti visas joje deponuotas lėšas) ir panaikinti visas premijas, laimėjimus ir premijų laimėjimus Sąskaitoje.

E. Sąskaitos registracija

 1. Visi norintys dalyvauti Paslaugose privalo įregistruoti ir atidaryti sąskaitą Svetainėje.
 2. The Company shall review the details, information and documentation provided by You as a part Our "know your customer" process. The Company will carry additional “know your customer" process upon any special circumstances including, but not limited to, high fraud score, suspicious details provided, a high number of deposits, various IPs used to access the Account, abnormal game play activity and Your jurisdiction.
 3. Jūs esate visiškai ir vienintelis atsakingas už savo tapatybės duomenų konfidencialumą ir neperduosite jų kitam. Visiška atsakomybė už neteisėtą jūsų identifikacijos duomenų naudojimą priklauso tik jums, ir jūs tik jūs esate atsakingi už bet kokį neteisėtą jūsų tapatybės nustatymo informacijos naudojimą. Jei neteisingai, pamiršite ar prarandate savo tapatybės duomenis dėl nieko, išskyrus bendrovės klaidą, įmonė nėra atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su tokiu įvykiu.
 4. Šioje svetainėje leidžiama turėti tik vieną sąskaitą. Jei atidarote daugiau nei vieną sąskaitą, Bendrovė gali blokuoti arba uždaryti bet kurią arba visas jūsų paskyras savo nuožiūra; tokiu atveju Bendrovė gali anuliuoti premijas, laimėjimus ir premijų laimėjimus sąskaitose, taip pat grąžinti visas sąskaitose įmokėtas lėšas.
 5. Bendrovė gali savo nuožiūra ir nepateikdama pagrindimo atsisakyti atidaryti sąskaitą ar uždaryti esamą sąskaitą. Tačiau bus laikomasi visų jau prisiimtų sutartinių įsipareigojimų.
 6. Jūs patvirtinate, kad jūsų sąskaitos registraciją atlieka asmeniškai jūs, o ne trečiosios šalys.
 7. Atidarę sąskaitą, jūs patvirtinate, garantuojate, pripažįstate ir įsipareigojate, kad (a) registracijos metu pateikta informacija yra teisinga ir teisinga ir kad jūs ją atnaujinsite iškart, kai tik ją pakeisite, (b) jūsų sąskaita yra (c) bet kokias lėšas, kurias įnešėte į Sąskaitą, galite ir panaudosite tik žaidžiant Žaidimus ir (arba) naudodamiesi Paslaugomis, (d) Bendrovė yra ne finansų įstaiga, o jūsų sąskaitoje esančios lėšos neturi kaupti jokių skirtumų ir (arba) palūkanų, (e) esate protingo proto ir sugebate prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, (f) jūsų pareiga yra perskaityti ir suprantate žaidimų taisykles bei procedūras ir kad jūs visiškai suprantate šias taisykles ir procedūras, (g) jūs suprantate, kad naudojant žaidimus kyla pavojus prarasti žaidimuose uždirbtas lėšas, (h) bendradarbiausite su įmone ir aprūpinkite jį visais prašomais (i) jūs įsitikinote ir nustatėte, kad jūsų naudojimasis Paslaugomis nepažeidžia jokių įstatymų ar kitų įstatymų, susijusių su jumis, j) j) jūs esate visiškai atsakingas už įrašymą, mokėjimą ir mokesčių ar kitų rinkliavų, kurios gali būti mokėtinos dėl jūsų naudojimosi svetaine (įskaitant, bet neapsiribojant, laimėjimų išmokėjimu), apskaitą bet kuriai atitinkamai vyriausybės, mokesčių ar kitai institucijai; (k) Paslaugas naudosite sąžiningai prieš Bendrovę ir kitus Paslaugomis besinaudojančius asmenis, (l) Jūs būsite visiškai atsakingas už visus savo nuostolius, susijusius su statymų statymu Svetainėje ir žaidimų žaidimais, m) Bendrovė gali savo nuožiūra nuspręsti, ar atidaryti , prižiūrėkite ir (arba) uždarykite savo sąskaitą (su sąlyga, kad bus laikomasi galiojančių sutartinių įsipareigojimų), taip pat sustabdykite savo sąskaitos galiojimą (įskaitant įšaldykite visas pervestas lėšas) ir panaikinkite visas premijas, laimėjimus ir premijų laimėjimus jūsų sąskaitoje - ten, kur turite. (n) Jūs esate visiškai atsakingi už savo sąskaitos informacijos (įskaitant jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingą įvesti sąskaitą) konfidencialumą ir už visus veiksmus ir operacijas, kurių buvo imtasi ryšium su jūsų sąskaita bet kuris asmuo, kuris įveda į jūsų sąskaitą, naudodamasis jūsų informacija, o visi tokie veiksmai ir operacijos bus laikomi jūsų atliktais veiksmais ir operacijomis, (o) Jūs nedelsdami pranešite įmonei apie bet kokį įtariamą neteisėtą jūsų sąskaitos naudojimą, ( p) Jūs neatliksite jokių mokesčių grąžinimų ir (arba) neatmesite ar neatšauksite jokių jūsų mokėjimų, susijusių su Paslaugomis, ir turėsite atlyginti mums bet kokius nuostolius ar žalą, kurią padarėme dėl tokių veiksmų, ir bet kokiu atveju Jūs nedelsdami sumokėsite visas savo skolas mums ir (q) atlyginsite mums žalą ir laikysite mus nekenksmingais dėl visų tiesioginių ir netiesioginių pretenzijų, įsipareigojimų, žalos, nuostolių, išlaidų ir išlaidų, įskaitant ir ng teisinius mokesčius, atsirandančius dėl jūsų padaryto šių sąlygų pažeidimo ar susijusius su tuo, ir bet kokius kitus įsipareigojimus, susijusius su jūsų naudojimusi svetaine ar bet kokio trečiojo asmens neteisėto naudojimosi svetaine.
 8. You further represent, warrant, acknowledge and undertake that (a) You will not use Your Account, and will not allow any third party to use Your Account, for any Illegal Actions, (b) in case You will perform any Illegal Action the Company shall be entitled to disclose any and all of Your details and information to the relevant authorities, and to suspend Your Account (including freezing all funds deposited within) and void all bonuses, winnings and bonus winnings in Your Account, (c) all money that You deposit into Your Account is not tainted with any illegality and, in particular, does not originate from any illegal activity or source; (d) You shall be solely responsible for all losses, liabilities and damages incurred as a result of any Illegal Action performed by You and You shall indemnify Us for any such losses, damages and liabilities, (e) You have not had an Account in the past which was terminated or suspended by the Company, (f) the means of payment (e.g. credit (not available in the UK) and debit card, e-wallet, etc.) information You provided the Company in connection with Your Account are of means of payment owned by You and in Your name (or that the owner of the means of payment provided You with all required consent to use that means of payment for placing a wager via the Site, and You are acting within the confines of that consent) and was not stolen or reported as lost, (g) We are not obligated in any form or manner to validate the consent granted to You by the owner of the means of payment which You use, and (h) You are not and You have not notified the Company that You are addicted to gambling, (i) You have not previously self-excluded from another account of the Company’s network, (j) You are not registered with United Kingdom's national online gambling self-exclusion scheme, commonly known as Gamstop.
 9. Jei jūsų sąskaitą tvarko Lošimų komisija (klientai JK), prieš suteikiant teisę i) įnešti lėšų, (ii) lošti (savo lėšomis, premijų fondais ar naudojant bet kokius nemokamus sukimus ir nemokamus statymus) arba (iii) prieiti prie bet kokių nemokamų žaidimų. Jūsų gali būti paprašyta parodyti mums vieną ar kelis iš šių dokumentų (arba papildomų dokumentų, neišvardytų žemiau), kad patikrintume jūsų vardą, adresą ir gimimo datą:
  • Asmens tapatybės įrodymas: norint apdoroti pirmąjį įnašą, reikalingas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. ID gali būti galiojančio paso, vairuotojo pažymėjimo ar nacionalinės asmens tapatybės kortelės kopija. Jūsų vardas, nuotrauka ir parašas turi būti nurodyti mums atsiųstoje kopijoje. Kai kuriais atvejais jūsų gali būti paprašyta, kad jūsų dokumentai būtų pasirašyti ir antspaudu patvirtinti notaro ar advokato, kad patvirtintų teisėtumą.
  • Adreso įrodymas: tai gali būti naujausia komunalinių paslaugų sąskaita arba debeto kortelės išrašas, kuriame nurodomas jūsų vardas ir pavardė bei adresas, nurodytas jūsų sąskaitoje.
 10. Jei jūsų sąskaitą tvarko Maltos lošimų tarnyba, jei deponavote pinigus naudodamiesi bet kokiu mokėjimo būdu, išskyrus kredito kortelę ar el. Piniginę, ir amžiaus patikrinimas jūsų atžvilgiu nebuvo tinkamai atliktas, tada (i) jūsų sąskaita gali būti užšaldytas, ir (ii) tol, kol nebus sėkmingai atliktas amžiaus patikrinimas, per jūsų sąskaitą nebus leidžiama lošti daugiau. Be to, Bendrovė pasilieka teisę bet kada pareikalauti iš jūsų amžiaus įrodymų ir, jei nepateikiama patenkinamo amžiaus įrodymo, aukščiau išvardytos pasekmės bus taikomos mutatis mutandis. Jei paaiškėja, kad esate jaunesnis nei 18 metų arba sulaukęs pilnametystės, kaip nustatyta šalies, kurioje gyvenate, įstatymuose (atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis), įmonė uždarys jūsų sąskaitą ir grąžins jums visas lėšas įmokos, tačiau premijos, laimėjimai ir premijos nebus išmokėtos ir bus anuliuotos.
 11. Bendrovė pasilieka teisę reikalauti papildomų dokumentų, tokių kaip asmens tapatybės ir adreso patvirtintos kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys lėšų šaltinį ar turto šaltinį, nepriklausomai nuo to, ar tokie įrodymai įmonei buvo pateikti anksčiau.

F. Neteisėti veiksmai

 1. Nukrypstant nuo kitų šių Taisyklių ir nuostatų nuostatų, jei Bendrovė nustato, kad jūs užsiimate neteisėtais veiksmais ir (arba) netaisyklingais žaidimo modeliais, ar bandėte tai padaryti, tada Bendrovė turi teisę uždaryti jūsų Paskyroje sulaikykite, areštuokite ir konfiskuokite visas savo sąskaitoje esančias lėšas (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kuriuos indėlius ir laimėjimus jūsų sąskaitoje). Be to, Bendrovė gali naudotis šiomis teisėmis visoms kitoms jūsų sąskaitoms bendrovės tinkle. Bendrovė taip pat turi teisę informuoti ir pateikti informacijos dokumentus apie jus ir jūsų veiklą galiojančioms institucijoms ir reguliavimo institucijoms, finansų įstaigoms, bankams, kreditinių kortelių įmonėms ir
 2. „Neteisėti veiksmai“ reiškia neteisėtą, neteisėtą, nesąžiningą ar kitokią netinkamą veiklą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:
  • žaidėjų sąmokslas;
  • prietaisų ir programinės įrangos, tokios kaip robotai ir (arba) dirbtinis intelektas, naudojimas;
  • Parduoti, perduoti ir (arba) įsigyti Paskyras iš kitų žaidėjų;
  • lėšų pervedimas iš žaidėjų sąskaitų;
  • rungtynių nustatymas ar kitokios įtakos renginiui ir (arba) bet kokio lažybų rezultatui pažeidimas, galiojantis įstatymų ir (arba) atitinkamų įvykių taisyklių atžvilgiu, taip pat įsilaužimas į svetainę ar bandymas padaryti tą patį;
  • tyčia atsijungti nuo žaidimo žaidžiant Svetainėje;
  • breaking into, accessing or attempting to break into, and/or circumventing and/or attempting to circumvent the Company's systems, including, but not limited to, by altering any of the registration details or failing to provide and/or providing misleading, inaccurate or incomplete personal and/or payment details, or verification information to the Company, and/or using a virtual private network connection;
  • kai jūsų naudojamas lėšų šaltinis yra neteisėtas ir (arba) kai jūs galbūt užsiėmėte ar galite užsiimti kokia nors veikla, susijusia su pinigų plovimu, įskaitant nusikalstamu būdu įgytų pajamų panaudojimą;
  • piktnaudžiavimas siekiant įgyti pranašumą pakenkiant kitiems žaidėjams ir (arba) mums;
  • nepateikė Bendrovei visų prašomų patikrinimo dokumentų;
  • Netikslių ir (arba) negaliojančių dokumentų pateikimas;
  • kai įmonei kyla pagrįstų įtarimų, kad jūs nesąžiningai pasinaudojote bendrovės premijomis, siekdami sumažinti nuostolius, arba nesąžiningai atlikote bet kurį kitą veiksmą, susijusį su premijų skatinimu, siūlomu bet kuriame iš svetainių, priklausančių ir (arba) valdomų kompanija; arba
  • Nesąžiningai pasinaudodami mūsų premijomis, į kurias įeina, bet tuo neapsiribojama: (i) atidaromos kelios neatskiriamos sąskaitos, norint gauti premiją kelis kartus bet kurioje svetainėje, deponuojami tik reklaminės veiklos metu arba atidaromos kelios sąskaitos visame tinkle, (ii) žaidžiama pakartotinai tik naudojant nemokamus žaidimus, arba (iii) pasikartojančių įmokų / išgryninimo / pervedimo būdų, skirtų vien tik gauti su įnašu susijusią premiją, atvejais.
 3. „Netaisyklingi žaidimo modeliai“ apima, bet neapsiriboja, šia veikla:
  • lažybos lygios, nulinės ar mažos maržos arba apsidraudimo nuo rizikos apsidraudimas,
  • vienkartinių ar daugkartinių statymų, kurių vertė yra ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų, statymas bet kuriam žaidimui, individualiai kortai, vienkartiniam statymui ar raundui;
  • pusiausvyros kūrimas ir reikšmingas žaidimo įpročių keitimas; pavyzdžiui, lažybų ar lažybų dydis, žaidimų tipai ir lažybų ar lažybų struktūros ir tt, kad būtų įvykdytas lažybų reikalavimas;
  • statyti didelius lažybas ar lažybas, kurios lemia reikšmingą pelną, po kurio sumažėja statymas arba lažybų dydis yra lygus arba didesnis nei 65% ankstesnio vidutinio lažybų ar lažybų dydžio;
  • rezervuodami tikrus pinigus lėšas bet kuriame neužbaigtame žaidimo etape, kad galėtumėte panaudoti premijų fondus prieš baigdami žaidimą tikrais pinigais;
  • didelių statymų ar lažybų atlikimas ir tada esminis statymų ar lažybų sumažinimas, kad būtų įvykdytas lažybų reikalavimas;
  • perėjimas nuo mažo svorio žaidimo prie didelio svorio žaidimo po didelio laimėjimo siekiant įvykdyti Reikalavimą;
  • on roulette, in the following cases: (a) covering 24 or more of the 37 available numbers; (b) betting on red and black; (c) betting on odds and evens; (d) betting on 1 – 18 or 19 – 36 (inclusive); (e) betting on all three columns of the table layout; (f) betting on all three dozens;
  • Baccarat lažybos tiek bankininkui, tiek žaidėjui tame pačiame perversme;
  • premijų pasiūlymų panaudojimas kaip klientų grupės ar sindikato dalis;
  • kai sąskaita ar sąskaitų grupė sistemingai veikia norėdami įgyti pranašumą pakenkdami kitam žaidėjui arba padaryti apgaulingą elgesį su kitais žaidėjais ar mus, pavyzdžiui, pasitelkdami specialias technikas apgaudinėdami kitus žaidėjus arba žaisdami kaip grupė ;
  • lažintis žaidimuose su premijos funkcijos režimu su premijos pinigais, kad būtų galima sukaupti vertę, prarasti premiją ir tada iškart išgryninti pastatytą vertę su antriniu įnašu;
  • „martingale“ lažybų strategijos;
  • Lažinti visą ar didelę savo pinigų sumą už mažų šansų statymus, kai statote kazino lažybas ir (arba) didelius šansus, naudodami jūsų premijos sumą); ir (arba)
  • Pateikdami daugiau kaip 25% pradinio įnašo kaip vieną statymą ar lažybą.

G. Sąskaitos operacija

 1. Neteisėta įmokėti į savo sąskaitą pinigus neteisėtai įgytomis priemonėmis ir tokių indėlių nedarysite. Nukrypstant nuo to, kas išdėstyta aukščiau, jūs pripažįstate, kad Bendrovė patikrins visas operacijas, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui, ir praneš apie įtartinas operacijas atitinkamoms institucijoms.
 2. Norint įnešti pinigus bendrovėje galima šiais įmokų būdais: „Credit“ (nėra JK) ir „Debeto kortelė“, „Banko pavedimas“, „Neteller“, „PayviaPhone“, „Paysafecard“, „Trustly“, „Skrill“, „Sofort“, „GiroPay“, „Euteller“, „WebMoney“, „Qiwi“, „Zimpler“, „ „Ecopayz“ ir „Fast BankTransfer“. Kiekvieno mokėjimo metodo prieinamumas priklauso nuo jūsų registracijos šalies ir pasirinktos valiutos. Į jūsų sąskaitą bus įskaitytas indėlis tik tada, kai įmonė patvirtins įmoką ir atitinkamą mokėjimo būdą; kol nebus gautas toks patvirtinimas, jūsų sąskaita į sąskaitos likutį neįtrauks tokio įnašo. Bendrovė neteikia kredito ir nedalyvauja, neorganizuoja, neleidžia ar sąmoningai palengvina kredito suteikimą. „PayviaPhone“ įmokoms taikomas 15% apdorojimo mokestis, kuris bus išskaičiuotas iš jūsų indėlio sumos.
 3. Jei norite išvengti abejonių, jei jūsų sąskaitą tvarko Lošimų komisija, jūs negalite naudoti kreditinių kortelių įmokėti į savo sąskaitą jokiais būdais, taip pat ir naudodamiesi kreditinėmis kortelėmis, užregistruotomis el. Piniginėje ar mokėjimo internetu paslauga.
 4. Your attention is drawn to the fact that the Company imposes certain deposit limits, at its discretion and subject to various reviews and verifications performed by the Company. These could vary over time and in accordance with various characteristics relating to each customer and deposit; by way of example, Paysafecard – from £10 to £700 per deposit per Site.
 5. The Company is required by its licence issued by the Gambling Commission to inform any person whose Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) about what happens to funds which the Company holds on account for such person, and the extent to which funds are protected in the event of insolvency . The Company shall hold the funds of such customers in a separate bank account so as to be kept segregated from the Company's own accounts, in accordance with the Company's regulatory obligations. These funds are not protected in the event of insolvency. This meets the Gambling Commission’s requirements for the segregation of customer funds at the level: not protected segregation. For additional information, You can click here - Klientų lėšų apsauga.
 6. Jūs turite nedelsdami pranešti įmonei apie prarastą ar pavogtą mokėjimo metodą arba apie bet kokį mokėjimo būdo pakeitimą; bet kokius nuostolius ir žalą, atsirandantį dėl to, kad nepateikėte tokio greito pranešimo, padengsite tik jūs, ir mes nebūsime atsakingi už tokius nuostolius ir žalą.
 7. Jums neleidžiama pervesti lėšų iš savo sąskaitos kitiems žaidėjams ar gauti pinigų iš kitų jūsų sąskaitos žaidėjų, nei parduoti, pervesti ir (arba) įsigyti sąskaitų iš kitų žaidėjų.
 8. Jei jūsų sąskaitą tvarko Maltos lošimų tarnyba, ji bus laikoma neaktyvia, jei nesate prisijungę prie savo sąskaitos 12 (dvylikos) mėnesių. Už bet kokią neaktyvią sąskaitą bus imamas administracinis mokestis, lygus 5 (penkiems) eurams per mėnesį, jei Bendrovė 30 (trisdešimt) dienų prieš jūsų sąskaitos neveikimą praneš jums, kad tokie mokesčiai bus sumokėti; didžiausia tokiu būdu sumokėta mokesčių suma bus jūsų sąskaitos likutis. Jei 30 (trisdešimt) mėnesių neprisijungėte prie savo sąskaitos, jūsų sąskaita bus laikoma neveikiančia sąskaita, tokiu atveju įmonė perves jūsų sąskaitos likutį (atskaičius šiame skyriuje nurodytus mokesčius). ) jums arba, jei negalite tinkamai rasti savo vietos, - Maltos lošimų tarnybai.
 9. In any case in which Your Account becomes a Dormant Account or an Inactive Account according to section G.8 (which is not applicable if Your Account is regulated by the Gambling Commission), is blocked from further use or closed, and without derogating from the Company's right to seize and forfeiture any and all funds held in Your Account, You may contact the Company at customersupport@instantgamesupport.com ir pateikite prašymą atnaujinti savo sąskaitą ir (arba) grąžinti sąskaitos likutį. Siekdama išvengti abejonių, Bendrovė neprivalo priimti jūsų prašymo, ir toks prašymas bus peržiūrėtas atsižvelgiant į susijusius faktus ir aplinkybes bei šių taisyklių nuostatas.
 10. Aiškinama, kad šio VI skyriaus G.8 ir G.9 skyriai netaikomi sąskaitai, kurią tvarko Lošimų komisija (klientai JK); bet kuri tokia sąskaita netaps neaktyvi ar neaktyvi.
 11. Galite bet kada paprašyti uždaryti savo sąskaitą, atsiųsdami el. Laišką įmonės klientų palaikymo tarnybai adresu customersupport@instantgamesupport.com, ir jums bus atitinkamai susisiekus su klientų palaikymo tarnyba, kad būtų lengviau pateikti tokį prašymą.
 12. Bendrovės numatytasis vartotojo istorijos pristatymas pateikia tik dalį žaidimų istorijos; Jei norite gauti visą savo žaidimų istoriją, susisiekite su bendrovės klientų palaikymo tarnyba šiuo adresu: customersupport@instantgamesupport.com,
 13. Pateikus statymą, jo pakeisti ar panaikinti negalima.
 14. Lažybos, padarytos prasidėjus renginiui (išskyrus žaidimų lažybas) ir (arba) lažybos, padarytos sužinojus lažybų rezultatą, yra negaliojančios ir nesuteikia jums teisės gauti laimes iš tokios lažybos; tokiu atveju statymo suma jums bus grąžinta.
 15. Bendrovė gali pasiūlyti pinigų išgryninimo funkciją kai kuriuose lažybose už tam tikrus įvykius, savo nuožiūra ir savo nuožiūra. Ši funkcija, jei ji bus pasiūlyta, leis jums išpirkti dalį ar visą savo statymą iki įvykio, kuriame atlikote statymą, pabaigos. Grąžinama suma, kuri jums bus suteikta atsižvelgiant į pinigų išėmimo funkciją, bus keičiama renginio metu ir ją nustatys Bendrovė savo nuožiūra. Mes neprivalome pateikti pinigų išgryninimo funkcijų jokiuose renginiuose ir (arba) lažybose ir galime visiškai atšaukti šią funkciją, neprivalėdami apie tai pranešti.
 16. Lažybų rezultatą patvirtina Bendrovė, remdamasi oficialiais rezultatais, kuriuos paskelbia taikantys Renginių organizavimo organai, ir (arba) pagal alternatyvius informacijos šaltinius; iškilus konfliktui tarp oficialių rezultatų ir kitų informacijos šaltinių, lažybų rezultatą nustato Bendrovė. Jei Bendrovė negali nustatyti lažybų rezultato, statymas bus negaliojantis ir lažybos bus grąžintos jums.
 17. Subject to section G.16, the Company will publish the result of the Bet on the Site, and the Account shall be credited with winnings (if any) within 72 hours of the Company publishing the result of the Bet. In an event of conflict between the results published on the Site and the results registered with the Company’s systems (or with systems operated on the Company's behalf by third parties), the latter shall prevail.

H. Panaikinimas

 1. Savo grynųjų pinigų likutį (depozitą ir visus nuo jo gautus laimėjimus) galite atsiimti bet kuriuo metu - be apribojimų, išskyrus atvejus, kai tai būtina norint įvykdyti bet kokius bendruosius norminius įsipareigojimus.
 2. Prieš bet kurį išėmimą turite atlikti bent vieną sėkmingą įnašą.
 3. Kai prašote išgryninti, prašomos lėšos pervedamos į tą mokėjimo metodą (-us), kurį iš pradžių naudojote įmokėti.
 4. Tuo atveju, kai dėl trečiosios šalies politikos apribojimų jūsų mokėjimo būdo negalima atsisakyti, mokėjimas bus atliktas kitu jums prieinamu mokėjimo būdu.
 5. Jei turite neapmokėtų indėlių, Bendrovė pasilieka teisę atidėti ar sustabdyti išmokas, kol visi indėliai bus gauti ir patvirtinti.
 6. Jei jūsų bankas ar mokėjimo būdas imtų tvarkymo mokestį, susijusį su išgryninimu, už šio mokesčio sumokėjimą jūs esate atsakingas jūs.
 7. Tuo atveju, kai mes nustojame siūlyti savo paslaugas tam tikroje jurisdikcijoje, jums atsiėmus, gali būti imamas pagrįstas tvarkymo mokestis (didesnis nei nurodyta H.6 skyriuje).
 8. Jūs turite nedelsdami pranešti mums apie pamestą ar pavogtą kredito / debeto kortelę ar informacijos pasikeitimą į elektroninę piniginę; bet kokius nuostolius ir žalą, atsirandantį dėl to, kad jūs nepateikėte tokio pranešimo nedelsdami, padengsite tik jūs, ir mes nebūsime atsakingi už tokius nuostolius ir žalą.
 9. Withdrawals are subject to a processing fee in the amount of £2.50 per withdrawal.
 10. Išėmimo apribojimai:
  • Dėl vietinių emitentų apribojimų vizų kreditai (negalimi JK) ir debeto kortelių išėmimai kai kuriose šalyse negalimi.
  • „MasterCard“ ir debeto kortelių išėmimai negalimi dėl emitento apribojimų.
  • „Skrill“, „Webmoney“ ir „Qiwi“ gali būti naudojami kaip atsiskaitymo parinktys tik tuo atveju, jei anksčiau buvo atliktas sėkmingas mokėjimas.
  • Kai kurie metodai galimi tik tam tikrose šalyse ir tam tikromis valiutomis.
  • Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mūsų klientų palaikymo tarnyba per „LiveChat“ arba el. Paštu: customersupport@instantgamesupport.com
 11. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority, the maximum withdrawal amount per Account is (i) £3,000 per week, and (ii) £6,000 per month. In case of progressive jackpots, the winnings can be withdrawn at once in full amount. We may, at Our sole discretion, increase these limits to Our valued Players.
 12. Jei jūsų sąskaitą tvarko Lošimų komisija (klientai JK), prieš pradėdami bet kokį mokėjimą, turite patikrinti jūsų įmokų mokėjimo metodą. Jūsų gali būti paprašyta parodyti mums vieną ar kelis iš šių dokumentų (arba papildomų dokumentų, neišvardytų žemiau):
  • Jei deponuosite ar atsiimsite naudodami debeto kortelę, pateikite kortelės, kurią naudojote su mumis, priekinę ir priekinę dalis. Turime pamatyti pirmuosius ir paskutinius keturis jūsų kortelės skaitmenis, Jūsų vardą ir galiojimo laiką, saugumo sumetimais galite padengti 8 vidurinius skaitmenis ir CVV kodą.
  • Jei įnešėte ar pasitraukėte naudodami el. Piniginę, pateikite el. Piniginės profilio puslapio ekrano kopiją arba nuotrauką, kurioje nurodytas jūsų vardas ir el. Pašto adresas.
  • Jei pervesite per „PayViaPhone“, pateikite savo telefono sąskaitos nuotrauką, kurioje nurodytas mobiliojo telefono numeris, kurį naudojote su mumis, ir visas jūsų vardas.
  • Jei deponuojate kitu būdu, pateikite metodo nuotrauką arba ekrano kopiją, kurioje nurodytas jūsų vardas.
 13. Tuo atveju, kai jūsų mokėjimo metodo negalima atsisakyti, mokėjimas bus atliktas kitu jums prieinamu mokėjimo būdu. Atitinkama patikra bus pareikalauta atitinkamai įmonei patenkinant.
 14. Jei jūsų sąskaitą tvarko Maltos lošimų tarnyba, prieš apdorodami atsiėmimą kartais galime pareikalauti tapatybės patvirtinimo. Jūsų gali būti paprašyta parodyti mums vieną ar kelis iš šių dokumentų (arba papildomų dokumentų, neišvardytų žemiau):
  • Kredito / debeto kortelė, naudojama jūsų sąskaitai finansuoti: Būtina turėti aiškią, įskaitomą abiejų kortelės pusių kopiją. Saugumo sumetimais aštuoni viduriniai skaičiai kortelės priekyje ir triženklis kodas kortelės kopijos gale turi būti perbraukti.
  • Adreso įrodymas: tai gali būti naujausia komunalinių paslaugų sąskaita arba kreditinės kortelės išrašas, kuriame nurodomas jūsų vardas ir pavardė bei adresas, nurodytas jūsų sąskaitoje.
  • Asmens tapatybės įrodymas: Norint apdoroti pirmąjį jūsų atsiėmimą, reikalingas galiojantis asmens tapatybės dokumentas. ID gali būti galiojančio paso, vairuotojo pažymėjimo ar nacionalinės asmens tapatybės kortelės kopija. Jūsų vardas, nuotrauka ir parašas turi būti nurodyti mums atsiųstoje kopijoje. Kai kuriais atvejais jūsų gali būti paprašyta, kad jūsų dokumentai būtų pasirašyti ir antspaudu patvirtinti notaro ar advokato, kad patvirtintų teisėtumą.
 15. Mes pasiliekame teisę bet kada pareikalauti papildomų dokumentų, kad nustatytume ir palaikytume jūsų lėšų ir turto, kuriuos naudojate įnešdami / statydami / žaisdami, šaltinį.
 16. Jei kyla abejonių dėl jūsų dokumentų, susijusių su pinigų plovimu ar panašiomis problemomis, tada įmonė gali pareikalauti notaro patvirtintų dokumentų ir sustabdyti jūsų sąskaitos galiojimą (įskaitant įšaldyti visas pervestas lėšas) iki tolesnio pranešimo.
 17. Norėdami atsisakyti sąskaitos, spustelėkite piktogramą „Cashier“, tada - parinktį „Nutraukimas“. Pasirinkite „Jūsų pageidaujamas atsiėmimo būdas“, užpildykite atitinkamą formą pagal pasirinktą atsiėmimo metodą, spustelėkite „Atšaukti“ ir prasidės atsiėmimo procesas.
 18. Informuojame, kad visos grynųjų pinigų išmokėjimo užklausos bus rodomos kaip „Laukiama“ 3 darbo dienas, per kurias galite atšaukti prašymą. Jei norite atšaukti jūsų atsiėmimo prašymą, eikite į skirtuką „Atšaukti išėmimą“ ir spustelėkite „Atšaukti“ šalia jūsų atsiėmimo sumos.
 19. Po 3 darbo dienų jūsų atsiėmimo prašymo būsena pasikeis į „Apdorojama“ ir nebegalėsite jo atšaukti. Gavę pranešimą el. Paštu, gausite pranešimą el. Paštu, kai jūsų prašymas bus pristatytas ir lėšos jums bus pervestos.
 20. Jei reikia pagalbos dėl pašalinimo ar kitų klausimų, susisiekite su mumis. Lėšas iš savo sąskaitos galite naudoti šiais būdais: Kreditas (nėra JK) ir debetinės kortelės, „Neteller“, „Paysafecard“, „Skrill“, „Trustly“, „Ecopayz“, „Euteller“, „Qiwi“, „Webmoney“ ir banko pervedimai.

I. Responsible Gaming & Self-exclusion

 1. Visada atminkite, kad Paslaugos yra skirtos jūsų asmeninėms pramogoms; jie nėra skirti padaryti jūs turtingu per naktį ir nėra jokių laimėjimo formulių. Įsitikinkite, kad turite pinigų ir žinokite žaidimo taisykles. Mes raginame peržiūrėti informaciją, kurią galite rasti https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ ar panašiose svetainėse, kad užtikrintumėte, jog lošiate atsakingai. Be to, siūlome atsakingai naudoti azartinius žaidimus, tokius kaip laikmačiai ar kitokios formos priminimai ir (arba) trukmė, lažybos ir nuostolių apribojimai lošiant. Mes siūlome priemones, susijusias su depozito limitais, lažybų limitais, nuostolių limitais ir sesijų limitais; bet kokie limitų sumažinimai įsigalios nedelsiant, o limitų padidinimas užtruks septynias dienas (arba 24 valandas, jei jūsų sąskaitą reguliuoja Azartinių lošimų komisija) prieš įsigaliojant.
 2. Jei jūsų sąskaitą tvarko Maltos lošimų tarnyba, bet kokie limitų sumažinimai įsigalioja nedelsiant, o bet kokie limitai padidinami per septynias dienas iki jų įsigaliojimo. Jūs galite nenaudoti Paslaugų bet kuriam nustatytam ar neribotam laikui.
 3. Jei jūsų sąskaitą reguliuoja Azartinių lošimų komisija (klientai JK), bet kokie apribojimai bus sumažinti nedelsiant, o bet kokie limitai padidinami per 24 valandas iki įsigaliojimo. Galite nesinaudoti Paslaugomis ne trumpiau kaip nuo šešių mėnesių iki 12 mėnesių (galite pratęsti vieną ar daugiau bent šešių mėnesių laikotarpius).
 4. Be to, mes siūlome atskirties ir atsiribojimo galimybes (kaip išsamiau aprašyti šiame skyriuje). Taip pat norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad egzistuoja programinė įranga, neleidžianti individualiam kompiuteriui patekti į internetinių lošimų svetaines, tokias kaip www.cyberpatrol.com arba www.gamblock.com
 5. Bet kurią pašalinimo užklausą galima pateikti per atsakingos žaidimų skyrių kliento sąsajoje arba susisiekus su mūsų klientų palaikymo tarnyba per (customersupport@instantgamesupport.com), atsižvelgiant į jūsų sprendimą pateikti bendrovei. Prieš patvirtindami prašymą atsisakyti savęs, jums bus suteikta informacija apie pašalinimo pasekmes. Jei nuspręsite būti atstumtas nuo savęs, mes raginame jus apsvarstyti galimybę išplėsti savo išimtį kitiems jūsų naudojamiems nuotolinių lošimų operatoriams. Visi nenustatyti statymai jūsų atskirties metu bus atsiskaitomi įprastu būdu, laikantis įprasto laiko grafiko ir, jei vėliau bus taikomi, jums išmokėti laimėjimai. Bet koks savęs pašalinimo paskyros blokas negali būti anuliuotas sutartu savęs pašalinimo laikotarpiu.
 6. Jei pateiksite prašymą pašalinti save: (i) jūsų sąskaita bus uždaryta, o visos jūsų sąskaitoje esančios lėšos bus grąžintos jums; (ii) Kai tik įmanoma, kai Bendrovei bus pateiktas jūsų prašymas pašalinti save, jūs nebegausite jokios su Paslaugomis susijusios rinkodaros medžiagos; tačiau su sąlyga, kad tai nebus taikoma bendrajai rinkodarai, nukreiptai į tam tikrą geografinę vietovę ir kurioje jūs sąmoningai nepateiksite.
 7. Jei jūsų sąskaitą tvarko Maltos lošimų tarnyba, tada, neatsižvelgiant į jūsų savarankiškumo pašalinimo laikotarpio trukmę, pasibaigus tokiam savęs pašalinimo laikotarpiui, jūsų savarankiškumas bus nutrauktas ir jums bus leista pradėti lažintis su įmone taip pat gauti rinkodaros medžiagą.
 8. Jei jūsų sąskaitą tvarko Lošimų komisija (klientai JK), pasibaigus jūsų atskirties laikotarpiui, tokia pašalinimas liks galioti, nebent imsitės teigiamų veiksmų norėdami vėl žaisti azartinius lošimus (atsižvelgiant į minimalus 6 mėnesių savęs pašalinimo laikotarpis), ir jūs negausite jokios rinkodaros medžiagos, nebent atliksite teigiamą veiksmą, norėdami vėl žaisti azartą ir sutikote priimti tokią rinkodaros medžiagą. Teigiamą veiksmą norint vėl žaisti azartą turi lydėti vienos dienos atsipalaidavimo laikotarpis, kad vėl būtų galima lošti.
 9. Prašydami pašalinti save, jūs sutinkate pateikti išsamią ir tikslią asmeninę informaciją dabar ir ateityje, todėl jūsų prieiga prie svetainės ir paslaugų / jų naudojimas gali būti apribota. Jei nuspręsite savarankiškai atsisakyti, mes dėsime visas pagrįstas pastangas siekdami užtikrinti, kad laikysimės jūsų atsiribojimo. Tačiau sutikdami atsisakyti savęs, jūs sutinkate, kad turite ir paralelinę pareigą nesiekti apeiti savęs pašalinimo. Taigi, mes neatsakome už jokias vėlesnes pasekmes ar nuostolius, kuriuos jūs galite patirti ar patirti, jei pradėsite ar toliau lošiate naudodamiesi papildomomis internetinėmis sąskaitomis, kuriose pakeitėte bet kurią registracijos informaciją arba pateikiate klaidinančią, netikslią ar neišsamią informaciją. detales ar kitaip siekiama apeiti sutaikytą savęs pašalinimą. Bet koks savęs pašalinimas, praleistas laikas ar panašūs veiksmai galios visose bendrovės valdomose svetainėse.
 10. Jei abejojate, ar pašalinti save iš svetainės, paklauskite savęs:
  1. Ar anksčiau buvo diagnozuotas priklausomybės sutrikimas?
  2. Ar jūs darote lažybas būdami apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų?
  3. Ar azartiniai lošimai trukdo jūsų kasdieniam gyvenimui?
  4. Ar bandote susigrąžinti ankstesnius pralaimėjimus pateikdami daugiau statymų?
   If You answered ‘yes' to one or more of the questions above, it is strongly recommended that You contact the customer support team and ask to be excluded as well as seek professional help.
 11. Jei jūsų sąskaitą reglamentuoja Azartinių lošimų komisija (klientai JK), galite paprašyti azartinių žaidimų praleisti laiką, kuris yra nuo 1 iki 42 dienų. Prašymas dėl laikotarpio pabaigos turėtų būti pateiktas per kazino kliento svetainę, atsakingą lošimų skyrių. Pasibaigus atleidimo laikotarpiui, jums bus leista pradėti lažintis su įmone ir gauti rinkodaros medžiagą.
 12. Atsakomojo žaidimų ekrane galite nustatyti realybės tikrinimo laiką. Nustačius ekraną, pasirodys laikas, praėjęs nuo tada, kai pradėjote žaisti žaidimus tos pačios sesijos metu („Laiko skaičius“). Kai „Timecount“ pasieks jūsų nustatytą tikrovės tikrinimo tvarkaraštį, jums nebus leista tęsti tos pačios sesijos Žaidimų, kol patvirtinsite, kad norite toliau žaisti „Games“. Jei patvirtinsite, kad norite toliau žaisti žaidimus, „Timecount“ iki kitos realybės patikros bus atstatytas ir pirmiau minėtas procesas bus atnaujintas. Pradėjus naują sesiją, laikas taip pat bus iš naujo nustatytas. Bet kuriuo metu galite pakeisti ir (arba) atšaukti realybės tikrinimo tvarkaraštį, ir toks pakeitimas ar atšaukimas įsigalios nedelsiant (o pasikeitimo atveju iš naujo nustatys laiko skaičiavimą).

J. premijų politika

 1. Once You make an eligible deposit according to a promotion offered by the Site, You immediately receive a Deposit Bonus. The Deposit Bonus, in the form of bonus money, free bets and/or free spins, will appear in Your bonus balance.
 2. „Skrill“ indėliai neįtraukiami į visus premijų pasiūlymus.
 3. Mes pasiliekame teisę neleisti tam tikriems žaidimams žaisti su premijų fondais - su sąlyga, kad mes jums iš anksto pranešime apie tokius pašalinimus.
 4. Be to, mes galime jums pasiūlyti nemokamą premiją kaip premiją, nemokamus statymus ir (arba) nemokamus sukimus. Nemokama premija atsiras jūsų premijų balanse.
 5. Jei Svetainėje teikiama registracijos premija, tada, kai jūs prisiregistruojate svetainėje, įveskite teisingą asmeninę informaciją ir suaktyvinote savo sąskaitą, jūs turite teisę gauti registracijos premiją; teikiama tik tuo atveju, jei esate naujas registruotojas ir niekada neturėjote sąskaitos svetainėje. Registracijos premija gali būti teikiama kaip premijos, nemokami statymai ir (arba) nemokami sukimai. Registracijos premija atsiras jūsų premijos balanse. Kiekvienas žaidėjas gali gauti tik vieną registracijos premiją kiekvienoje svetainėje.
 6. Any Player can receive up to 5 (five) Registration Bonuses and 1 (one) sport welcome bonus on the Company's network. In addition any Player can receive up to 5 (five) free bet bonuses per month on their Account.
 7. Jūsų lažybos pirmiausia išskaitomos iš tikrųjų pinigų balanso. Kai jūsų tikri pinigai jūsų sąskaitoje nėra null, lažybos bus atliktos iš jūsų premijos likučio. Jei jūsų užmokestis yra didesnis nei realių pinigų suma jūsų likutyje, tada lažybą sudarys iš realių pinigų sumos jūsų likutyje, o likusi lažybos suma - iš jūsų premijų balanso. Bet kokie tokio lažybų laimėjimai yra padalijami tarp tikrų pinigų ir premijų likučio pagal realių pinigų ir premijų likučių sumą, panaudotą tokiame lažyboje. Jei vėlesniame etape jūsų tikri pinigai jūsų balanse yra didesni už nulį, bet koks lažinimas, kurį atliksite nuo to etapo, vėl bus iš realių pinigų jūsų likutyje.
 8. Only wagers made with bonus funds will contribute towards the applicable wagering requirement in sections J.19 and J.20 and J.21 (the “Requirement”). Only wagers made after the first successful deposit will contribute to the Requirement. Wagers made with real money will not count towards the Requirement. If You have more than one active bonus, the winnings and the contribution towards the Requirement are divided between these bonuses according to the initial sum of each bonus. By way of example, if You have three active bonuses, the initial sum of the first was of EUR 2, of the second was of EUR 3, and of the third was of EUR 1, then the winnings and the Requirement will be calculated according to a 2-3-1 split.
 9. Tik 5% (penki procentai) statymai, sudėti į visas vaizdo pokerio ir (arba) galingo vaizdo pokerio versijas, įskaičiuojami į Reikalavimą; tik 10% (dešimt procentų) statymai, sudėti ant visų „Blackjack“, „Baccarat“, „Ruletės“, pokerio stalo žaidimų ir (arba) jackpot žaidimų versijų, įskaičiuojami į Reikalavimą.
 10. The following games will not contribute to the Requirement: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to add, from time to time, more games to aforementioned list of games that will not contribute to the Requirement.
 11. Subject to the provisions of this section, only one bonus can be active at the same time. All other bonuses (save for free spins and free bets) will be considered as “Pending Bonuses”, with their applicable wagering requirements commencing only once the Requirement in respect of the active bonus is met in full, or if the active bonus expires or is cancelled for any reason; in addition, if Your bonus funds go below £0.50 , the next Pending Bonus (if any) will become active in parallel to the current Bonus. Any Pending Bonus (save for free spins and free bets) cannot be wagered and it will not appear in the bonus balance prior to becoming active, save for where the bonus funds go below £0.50 . The order of Pending Bonuses (save for free spins and free bets) becoming active will be on the basis of the time granting them to You. You can activate a Pending Bonus by cancelling the active and the Pending Bonuses prior to the Pending Bonus you wish to activate.
 12. If You wish to cancel a bonus, the cancelation can be done under the Account tab > Bonus history tab; in which case the Bonus Winnings will be removed as well and will not be converted into real money.
 13. Bet kuriuo metu galite atsiimti savo realių pinigų likutį (savo indėlį ir visus iš šio indėlio gautus laimėjimus). Bet koks prašymas išimti lėšas iš jūsų realių pinigų likučio prieš įvykdant Reikalavimą sukels visą premijos lėšų pašalinimą iš jūsų premijų likučio ir jos nebus konvertuojamos į tikrus pinigus; visos laukiančios premijos taip pat bus pašalintos.
 14. Jūs esate visiškai atsakingi už visų susijusių mokesčių, susijusių su premijų lėšų gavimu, sumokėjimą.
 15. The bonus promotion and contest reward schemes may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
 16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or a reward schemes and/or tried to abuse a bonus and/or a reward, You shall become ineligible to receive the bonus funds and/or the points and the Company shall be entitled to close Your Account. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any promotion and/or reward scheme, and/or in connection with receiving the bonus and/or points,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
 17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds and/or points, and Your Account may be closed.
 18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer, reward scheme and/or any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus and/or points that has yet to be provided to You. Any bonuses and/or points granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
 19. Nemokamų pinigų premija
  • Visos nemokamos pinigų premijos ir iš jų gaunami laimėjimai yra premijų fondų dalis.
  • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement" " for the free money bonus). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
  • Premijų lėšų konvertavimas iš laisvų pinigų premijos į tikrus pinigus yra neviršijamas sumos, lygios 3 (tris) kartus nuo pradinės premijos sumos. Bet kuri premijų lėšų suma, viršijanti konvertavimo limitą, nebus konvertuojama į tikrus pinigus ir bus pašalinta iš jūsų premijos likučio.
 20. Nemokami sukimai
  • Laimėjimai, gauti iš nemokamų sukimų, laikomi pradine taikytinos premijos suma.
  • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement" for the free spins). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
  • The conversion of bonus funds from a free spin bonus to real money is capped at £20. Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
 21. Nemokami statymai
  • Laimėjimai, gauti iš nemokamų statymų (atėmus sumokėtų nemokamų statymų sumą), bus įtraukti į jūsų premijų fondus.
  • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement" for the free bets). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
  • The conversion of bonus funds from a free bet bonus to real money is capped at £20 . Any amount of the bonus funds in excess of the conversion limit will not be converted to real money and will be removed from Your bonus balance.
 22. Rewards
  • In order to receive points and/or purchase an item with the points via the store, a Player must make at least one (1) deposit. points and items are subject to limitations as set in the applicable terms and conditions. Any use and/or redemption contrary to those terms and conditions is null and void.
  • Items purchased via the store will expire after 30 days from the date of the purchase.
  • All items purchased via the store must be wagered a minimum of 50 (fifty) times in 30 days; failure to do so shall result in the expiry of the points and/or in revocation of all winnings generated from such bonuses.
  • Winnings generated from free spin bonus purchased via the store are limited to £20
  • Winnings generated from items purchased via the store are limited to the lower of (i) 3 (three) times the items amount (and in the case of free spins – the bonus amount equals the winnings received from the free spin), or (ii) the total amount of deposits made by the Player until the date in which the bonus was received as a prize or redeemed at the store.
  • All items purchased via the store are subject to all other items terms and conditions.

K. Bendrovės įgaliojimai ir autoritetai

 1. Bendrovė imasi komerciškai pagrįstų pastangų, kad užkirstų kelią bet kokiam tinklalapio veiklos sutrikimui ir bet kokioms klaidoms, susijusioms su renginiais ir (arba) lažybomis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias klaidų tikimybes, renginių dalyvių pavadinimus, kliūtis ir (arba) ar bet kurį kitą statymo komponentą. Tačiau bet kokiu atveju dėl kokių nors priežasčių Svetainės sistemose įvyks techninis gedimas (ar bet kokia kita klaida), Bendrovė turės teisę atšaukti Jūsų dalyvavimą bet kuriame žaidime, dėl kurio įvyko netinkamas veikimas. Tokiu atveju mūsų atsakomybė ir atsakomybė bus apribota tik dalyvavimo mokesčiu ir (arba) lažybų suma, kurią sumokėjote už dalyvavimą tokiame žaidime, ir jūsų sąskaita bus atitinkamai įskaitoma į tokį dalyvavimo mokestį ir (arba) lažybas.
 2. Bendrovė pasilieka teisę atšaukti, nutraukti, modifikuoti ar sustabdyti Paslaugas, jei dėl kokių nors priežasčių Paslaugos negali būti teikiamos taip, kaip planuota, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, užkrėtimą kompiuterių virusu, klaidas, klastojimą ar neteisėtą įsikišimą, sukčiavimą, techninę priežiūrą. gedimai ar kitos nuo įmonės nepriklausančios priežastys. Jei dėl kokių nors klaidų jums bus priteisiami laimėjimai arba padidės skolingi ar išmokėti laimėjimai, jūs neturite teisės į šiuos laimėjimus. Jūs turite nedelsdami pranešti bendrovei apie klaidą ir grąžinti įmonei visus nuostolius, įskaitytus į jūsų sąskaitą (kaip nurodo įmonė), arba bendrovė savo nuožiūra gali iš jūsų sąskaitos išskaityti sumą, lygią tiems laimėjimams, arba užskaitykite tokią sumą nuo visų pinigų, kuriuos Bendrovė jums skolinga.
 3. Bendrovė pasilieka teisę atšaukti, nutraukti, modifikuoti ar sustabdyti savo paslaugas jums savo nuožiūra, atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė jums aiškiai praneš apie savo sprendimą raštu; su sąlyga, kad tai neturės įtakos jokioms jums jau suteiktoms teisėms.
 4. The Company reserves the right to limit, refuse or cancel any bet, stake or other wager made by You or through Your Account, as well as cancel any Game (regardless of whether such cancellation was due to actions on Your part or of any third party), where the Company believes that any act of fraud or any other act of bad faith has been taken against the Company or any third party; including, but not limited to, if the Company reasonably suspects that the integrity of the Event has been questioned, whether by You, by any person associated with You and/or by any third party (such suspicion may arise on the basis of the size, volume, number and/or pattern of Bets placed by You and/or other persons with the Company and/or with third parties as well as any investigation initiated by the applicable authorities and/or Event organizer or sports body); in such circumstances You will only be entitled to receive the participation fee sum and/or Bet that was paid by You for participating in such Game, Your Account will be credited accordingly and You will not be entitled to any winnings from the applicable Game, and if any such winnings were paid to You, the Company shall reduce Your balance by the amount of such winnings (and if the Account balance is insufficient, You shall reimburse the Company with the remainder amount). If You are disconnected from the Internet while playing the Games (not through any intentional disconnection on Your part of any other bad faith action), the Games' results and Your Account's balance will be kept as they were before such disconnection. The Company will take all reasonable measures to ensure that if You experience interruptions and/or technical difficulties with any Game, after You had made a wager, You will be allowed to resume play and restore the Game as it was before the interruption and/or technical difficulties took place. If such restoration is not possible, the Company will ensure the Game is terminated, refund the wager to Your Account, immediately inform the Malta Gaming Authority or the Gambling Commission, as applicable, of the matter and refrain from re-commencing playing the Game if it is indicated that the failure which has occurred may re-occur.
 5. The Company shall be entitled, at its sole discretion, to amend, modify, or discontinue, from time to time, any of the Services, and/or bonuses and/or promotions and/or introduce new Games, Services, bonuses, and/or promotions – provided that such act is not taken retroactively. Any bonuses granted prior to the change shall not be affected. We shall not be liable for any loss suffered by You resulting from any changes made and You shall have no claims against Us in such regard.

L. Išlygos dėl mūsų atsakomybės

 1. Mes neatsakome už jokias klaidas, praleidimus, pertraukimus, ištrynimus, trūkumus, veikimo ar perdavimo vėlavimą, ryšių linijos gedimą, vagystes ar sunaikinimą ar neteisėtą prieigą prie duomenų ar informacijos pakeitimo, taip pat už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsirandančius dėl šių problemų. įvykiai. Mes neatsakome už bet kokio tinklo ar linijų, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, kompiuterių, sistemų, serverių ar tiekėjų, kompiuterio įrangos, programinės įrangos ar el. Pašto problemų ar techninių sutrikimų dėl techninių problemų ar eismo spūsčių internete ar bet kurioje interneto svetainė, mobilioji svetainė arba mobilioji programa. Mes neatsakome ar neatsakome už sistemas ar ryšių klaidas, klaidas ar virusus, susijusius su Paslaugomis ir (arba) Jūsų sąskaita, arba kurie sugadins jūsų aparatinę ir (arba) programinę įrangą ir (arba) duomenis.
 2. Jokiu būdu neatsakome už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar pasekminę žalą ar žalą, patirtą dėl jūsų ar bet kurios trečiosios šalies nuostolių dėl pelno, pajamų, duomenų ar naudojimo praradimo ieškinyje dėl sutarties ar delikto, atsirandančio dėl prieiga prie Svetainės, Paslaugų ir (arba) naudojimosi jomis ar naudojimosi jomis.
 3. Mes nedeklaruojame informacijos, programinės įrangos, produktų ir Paslaugų, kurios yra ir (arba) siūlomos Svetainėje, bet kokiu tikslu tinkamumo, patikimumo, prieinamumo, savalaikiškumo ir tikslumo. Visa informacija, programinė įranga, produktai ir paslaugos teikiami „kaip yra“ be jokios garantijos. Mes atsisakome bet kokių garantijų, susijusių su informacija, programine įranga, produktais ir paslaugomis, esančiomis ar siūlomomis Svetainėje, tiek tiesiogiai, tiek ir numanomai.
 4. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, padarytus dėl bet kokio pobūdžio pasitikėjimo informacija ar bet kokiu kitu leidiniu ar turiniu, rodomu Svetainėje, ir jūs esate kviečiami patikrinti Svetainėje paskelbtą informaciją.
 5. Mes neatsakome už interneto paslaugų teikėjo ar bet kurios kitos trečiosios šalies, kuri suteikia jums prieigą prie Svetainės ar Paslaugų, veiksmus ar neveikimą.
 6. Jūs sutinkate ir sutinkate, kad atsitiktinių skaičių generatorius nustatys atsitiktinai sugeneruotus įvykius, reikalingus ryšium su Paslaugomis ir tais atvejais, kai jūsų gautas rezultatas prieštarauja rezultatui, rodomam įmonės serveryje (arba serveriams, kuriuos įmonės vardu valdo trečiosios šalys), rezultatas, nurodytas Bendrovės serveryje (arba serveriuose, kuriuos Bendrovės vardu tvarko trečiosios šalys), bet kokiomis aplinkybėmis turi viršenybę. Jūs suprantate ir sutinkate, kad įmonės įrašai (arba įrašai, saugomi jos vardu) yra galutinė institucija nustatant jūsų naudojimosi paslaugomis sąlygas.
 7. Jūs naudositės Svetaine ir Paslaugomis savo rizika, ir mes nebūsime atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos jūs patirsite dėl Svetainės ar bet kurios Paslaugos modifikavimo, patobulinimo, nutraukimo, sustabdymo ar nutraukimo. Mes nebūsime atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos jūs patirsite dėl to, kad naudojatės bet kuria interneto svetaine, mobiliąja svetaine ir (arba) mobiliosiomis programomis, kurių nuorodos rodomos svetainėje, turiniu.
 8. Svetainė, paslaugos, svetainės turinys ir su ja susijusi programinė įranga yra teikiama „tokia, kokia yra“, ir mes neteikiame nei aiškių, nei numanomų (ar įstatymų, įstatymų, ar kitokių) garantijų ar garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, numanomą garantijos ir sąlygos parduoti, patenkinta kokybė, tinkamumas tam tikram tikslui, išsamumas ar tikslumas, nepažeidžiant trečiųjų šalių teisių ar galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su svetaine, paslaugomis, svetainės turiniu ir su ja susijusia programine įranga; , arba, kad Svetainė, paslaugos, Svetainės turinys ir su ja susijusi programinė įranga bus nepertraukiama, savalaikė, saugi ar be klaidų, arba kad defektai bus ištaisyti, ar juose nebus virusų ar klaidų, ar nebus jokių rezultatų ar rezultatų. bet kokios informacijos per svetainę ar paslaugas tikslumas.

M. intelektinė nuosavybė

 1. Visos teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises (ty patentus, autorių teises, prekės ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, firmų pavadinimus, know-how ar bet kurias kitas intelektinės nuosavybės teises), susijusias su svetaine, ir visas jos turinys (įskaitant, bet ne apsiribojant programomis, failais, vaizdo, garso, paveikslėliais, grafika, paveikslėliais, tekstu ir programine įranga) ir (arba) Paslaugomis (kartu vadinamos „Teisėmis“), yra ir lieka vienintele ir išimtine bendrovės ir (arba) bet kurios kitos nuosavybės nuosavybe jos licencijų davėjų. Jūs negalite naudotis jokiomis teisėmis be aiškaus išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai daroma pagal šias Sąlygas, ir, naudodamiesi Paslaugomis ar kitais būdais, neįgysite teisių į jokias teises. Nukrypstant nuo to, kas išdėstyta aukščiau, jums griežtai draudžiama: (i) kopijuoti. platinimas, publikavimas, atvirkštinė inžinerija, dekompiliavimas, išardymas, modifikavimas, vertimas ar bet koks bandymas pasiekti Paslaugų ir (arba) Svetainės šaltinio kodą, (ii) šaltinio kodo išvestinių kūrinių kūrimas; (iii) paslaugų pardavimą, paskyrimą, licencijavimą, sublicencijų išdavimą, perleidimą, platinimą ir (iv) paslaugų ir (arba) Svetainės teikimą trečiosioms šalims.

N. Klientų aptarnavimas

 1. Bet kuriuo metu galite susisiekti su bendrove dėl bet ko, kas susiję su svetaine ir (arba) paslaugomis, naudodamiesi mūsų klientų palaikymo tarnyba, kurią galite rasti customersupport@instantgamesupport.com
 2. Bet koks bendravimas su Bendrovės klientų aptarnavimo tarnyba bus vykdomas labai kruopščiai ir nedelsiant. Bendrovės klientų aptarnavimo atstovai ir prireikus bus eskaluojami atitinkamiems žmonėms.
 3. Bendrovė netoleruos jūsų elgesio su įmonės darbuotojais. Jei Bendrovė savo nuožiūra ir absoliučiai nusprendžia, kad jūsų elgesys telefonu, tiesioginiais pokalbiais, el. Paštu ar kitu būdu buvo piktnaudžiaujamas ar žeminantis bet kurį iš Bendrovės darbuotojų, Bendrovė gali savo nuožiūra, sustabdyti savo sąskaitos galiojimą (įskaitant įšaldyti visas įmokėtas lėšas) ir anuliuoti visas premijas, laimėjimus ir premijų laimėjimus jūsų sąskaitoje.

O. Skundai ir ginčai

 1. Jei turite priežasčių skųstis dėl ko nors, susisiekite su mumis skundai@instantgamesupport.com. Mes išspręsime jūsų skundą, o visi ginčai bus išspręsti kuo greičiau ir pagrįstai.
 2. Jei jūsų sąskaitą tvarko Lošimų komisija (klientai JK), galite pateikti skundus 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią skundžiatės.
 3. Jei jūsų sąskaitą tvarko Lošimų komisija (klientai JK), mes patvirtinsime, kad gavome jūsų skundą, per 24 valandas ir užtikrinsime, kad visas skundų procesas užtruktų ne ilgiau kaip aštuonias savaites nuo tada, kai buvo pateiktas pirminis skundas, kaip reikalaujama SR kodo nuostata 6.1.1.2, kurioje Bendrovė susisieks su jumis ir detalizuos galutinį skundo sprendimą, nurodydama, kad tai yra skundų proceso pabaiga, taip pat kaip išskaidyti jūsų skundą nepriklausomam AGS subjektui, jei norite taigi.
 4. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) and If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
  Arba naudodamiesi internetine sprendimo forma, kurią galite rasti http://www.ibas-uk.com Pagrindiniame puslapyje - formos taip pat galima paprašyti telefonu (telefono numeris 0207 347 5883).
  Arba klientai taip pat gali rašyti šiuo adresu:
  Nepriklausoma lažybų priėmimo tarnyba
  Pašto dėžutė 62639
  Londonas
  EC3P 3AS
 5. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority (MGA) and If You disagree with the final decision of the Company in respect of Your claim and/or dispute and would like to dispute it, then (a) inasmuch as it relates to any acts of the Company under its Maltese online gambling licence, you may bring Your claim and/or dispute following the receipt of the Company's final decision to the Malta Gaming Authority at https://www.mga.org.mt/support/online-gaming-support or to complaints.mga@mga.org.mt.

P. Įvairūs

 1. Šioms sąlygoms ir jūsų bei mūsų santykiams bus taikomi, aiškinami ir aiškinami pagal Maltos įstatymus, ir jūs neatšaukiamai patenkate į išimtinę kompetentingų Maltos teismų jurisdikciją ginčų dėl galiojimas, pažeidimas, aiškinimas, vykdymas ar kitaip atsirandantis dėl ar susijusių su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis bei santykiais tarp jūsų ir jūsų. Tačiau su sąlyga, kad niekas šiose Sąlygose ir nuostatose neužkerta kelio Anglijos įstatymų taikymui bet ko, kas taikoma bendrovės Lošimų komisijos licencijai.
 2. Bendrovė bet kuriuo metu gali užskaityti visus teigiamus jūsų sąskaitos likučius nuo bet kokios sumos, kurią jūs turite sumokėti įmonei.
 3. Bendrovė gali perduoti ar perduoti bet kurias savo teises ir pareigas bet kuriai trečiajai šaliai; nenukrypstant nuo to, kas išdėstyta aukščiau, Svetainę ir (arba) bet kurią iš Paslaugų gali naudoti trečiosios šalys. Jokiu būdu negalite perleisti, perleisti ar įkeisti savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias taisykles ir nuostatas.
 4. Jei šiose sąlygose nėra aiškiai nurodyta, niekas šiose sąlygose: (i) neturi būti aiškinami kaip sukuriantys agentūrą, susitarimą, pasitikėjimo patikėtiniais ryšius ar panašius santykius tarp jūsų ir mūsų; (ii) nesukurkite ar nesuteikite jokių teisių ar naudos jokiai trečiajai šaliai ir (arba) (iii) nesuteikite jums jokių saugumo garantijų dėl bet kurio bendrovės turto, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bet kokią jūsų sąskaitoje esančią sumą.
 5. Mes galime pateikti jums pranešimus, susijusius su šiomis sąlygomis ar su jomis susijusius, el. Laiške ir (arba) per svetainę. Laikoma, kad jūs gausite tokį pranešimą per 24 valandas nuo jo išsiuntimo jums dienos. minėtu būdu.
 6. Jokie mūsų įsipareigojimų neįvykdymai ar delsimas naudotis jokiomis jų teisėmis, galiomis ar teisių gynimo būdais neturi būti laikomi jų atsisakymu, taip pat nė vienas ar dalinis tokios teisės, galios ar teisių gynimo priemonės įgyvendinimas neturi užkirsti kelio kitam ar tolimesniam jų įgyvendinimui ar naudojimui kita teisė, galia ar gynimo būdas.
 7. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata kompetentingo jurisdikcijos teismo yra pripažinta neįvykdoma pagal taikytiną teisę, tada tokia nuostata neįtraukiama į šias Sąlygas ir sąlygas, o likusi šių Sąlygų ir nuostatų dalis aiškinama taip, tarsi tokia nuostata būtų taikoma. taip neįtraukiama ir vykdoma pagal jos sąlygas; tačiau su sąlyga, kad tokiu atveju šios Sąlygos ir nuostatos bus aiškinamos taip, kad kiek įmanoma labiau atitiktų ir leidžiamus taikomus įstatymus, neįtrauktos nuostatos prasmei ir ketinimui, kurį nustato toks kompetentingas jurisdikcijos teismas. .

Q. Kalbos neatitikimai

 1. Taisyklės ir nuostatos buvo parengtos anglų kalba. Jei bet koks šių Taisyklių ir sąlygų išverstų versijų reikšmių neatitikimas versijai anglų kalba reiškia pirmenybę versijos anglų kalba reikšmei.

Version 1.2.10 - 16.03.2021

Galioja iki tol