• ಪ್ಲೇ
  • Title : ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ರಿಚಸ್ ಸ್ಲಾಟ್
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಗಾನ್ಜೋರುಗಳು ತಂದೆಯ ಕ್ವೆಸ್ಟ್
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಟ
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 95%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : Thunderstruck II ನೇ
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 97%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೂಲೆಟ್
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 97.8%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಹೇಡ್ಸ್ ಹಾಟ್
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.6%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಗ್ರೇಟ್ Spinata
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗೋ ವೈಲ್ಡ್
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 96%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಪಿಕ್ಸೀ ಗೋಲ್ಡ್
  • Software : Lightning Box
  • Reels : 5
  • Paylines : 1296
  • RTP% : 95.4%
  ಈಗ ಆಡು
  Join Here