• ಪ್ಲೇ
  • Title : ಫಾಕ್ಸ್ ವಿನ್ಸ್
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ರಿಚಸ್ ಸ್ಲಾಟ್
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಗಾನ್ಜೋರುಗಳು ತಂದೆಯ ಕ್ವೆಸ್ಟ್
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಪ್
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 15
  • RTP% : 95.03%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : Koi Princess
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.20%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಜಂಗಲ್ ಆತ್ಮದ ಕರೆ ವೈಲ್ಡ್
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಗ್ರೇಟ್ Spinata
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  ಈಗ ಆಡು
  Join Here