• ಪ್ಲೇ
 • ಡೆಮೊ
  • Title : ಫಾಕ್ಸ್ ವಿನ್ಸ್
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
 • ಡೆಮೊ
  • Title : ಗಾನ್ಜೋರುಗಳು ತಂದೆಯ ಕ್ವೆಸ್ಟ್
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
 • ಡೆಮೊ
  • Title : ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
 • ಡೆಮೊ
  • Title : ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಟ
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 95%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
 • ಡೆಮೊ
  • Title : Thunderstruck II ನೇ
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 97%
  ಈಗ ಆಡು
  Join Here