• ಪ್ಲೇ
  • Title : ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಜಾಕ್
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 99%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : Multi-Hand Classic Blackjack Gold
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 99%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಜಾಕ್
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 99%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : Vegas Strip Blackjack
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 99%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : Vegas Strip Blackjack Gold
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 99%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : Spanish 21 Blackjack Gold
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 99%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಜಾಕ್ ಪ್ರೊ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಏಕ ಹ್ಯಾಂಡ್
  • Software : NextGen
  • RTP% : 98%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : Live Multi-Player Blackjack
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 99%
  ಈಗ ಆಡು
 • ಪ್ಲೇ
  • Title : Premier Blackjack Hi Lo Gold
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 99%
  ಈಗ ಆಡು
  Join Here