Ვიწყებთ

ნაბიჯი 1: ანგარიშის გახსნა

გამოსახულება

ნაბიჯი 2: თქვენი ანგარიშის დაფინანსება

img_01

ნაბიჯი 3: შეიტანეთ თქვენი პირველი ანაბარი

img_00