• રમવા
  • Title : સપ્તરંગી રિચીસ સ્લોટ
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : Gonzo માતાનો ક્વેસ્ટ
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : સ્ટારબર્સ્ટ
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : તાજ ઓફ ગેમ
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 95%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : Thunderstruck બીજા
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 97%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : પ્રીમિયર સ્પિન
  • Software : Microgaming
  • RTP% : 97.8%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : હેડ્સ હોટ
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.6%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : ગ્રેટ Spinata
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : ગોરીલ્લા જાઓ વાઇલ્ડ
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 96%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : Pixie ગોલ્ડ
  • Software : Lightning Box
  • Reels : 5
  • Paylines : 1296
  • RTP% : 95.4%
  હવે રમો
  અહીં જોડાઓ