• રમવા
  • Title : ફોક્સ જીતે
  • Software : NextGen
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : સપ્તરંગી રિચીસ સ્લોટ
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : Gonzo માતાનો ક્વેસ્ટ
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : સ્ટારબર્સ્ટ
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : બાર બાર બ્લેક શીપ
  • Software : Microgaming
  • Reels : 5
  • Paylines : 15
  • RTP% : 95.03%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : Koi Princess
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.20%
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : જંગલ આત્મા વાઇલ્ડ કૉલ
  હવે રમો
 • રમવા
  • Title : ગ્રેટ Spinata
  • Software : NetEnt
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  હવે રમો
  અહીં જોડાઓ