• بازی
 • نسخه ی نمایشی
  • عنوان : فاکس برنده
  • نرم افزار : نسل بعدی
  • قرقره: 5
  • Paylines : 25
  • RTP٪: 95.5%
  الان بازی کن
 • بازی
 • نسخه ی نمایشی
  • عنوان : تلاش Gonzo و در
  • نرم افزار : NetEnt
  • قرقره: 5
  • Paylines : 20
  • RTP٪: 96٪
  الان بازی کن
 • بازی
 • نسخه ی نمایشی
  • عنوان : با ستارگان انفجاری و
  • نرم افزار : NetEnt
  • قرقره: 5
  • Paylines : 10
  • RTP٪: 96.10%
  الان بازی کن
 • بازی
 • نسخه ی نمایشی
  • عنوان : بازی تاج و تخت
  • نرم افزار : Microgaming
  • قرقره: 5
  • Paylines : 243
  • RTP٪: 95%
  الان بازی کن
 • بازی
 • نسخه ی نمایشی
  • عنوان : رعد و برق دوم
  • نرم افزار : Microgaming
  • قرقره: 5
  • Paylines : 243
  • RTP٪: 97٪
  الان بازی کن
  به اینجا بپیوندید